Elixir สายกีตาร์โปร่ง 11Custom Light 80/20 Bronze NanoWeb(11-52)

11027

11027 (สายกีต้าร์โปร่ง) เบอร์ (11-52)

หมวดหมู่ : สาย Elixir

Share

สายเคลือบ: แบบบาง
ข้อดี:
การเคลือบแบบบางจะทำให้คุณภาพเสียงดีกว่า เคลือบแบบหนา
ข้อเสีย:
อายุการใช้งานจะไม่นานเท่ากับ เคลือบแบบหนา (ช้า-เร็วขึ้นอยู่กับการดูแล และสภาพอากาศ)