สินค้าราคาต่ำกว่า 5,000 บาท

PRO-1

฿ 4,500 ฿ 4,500
฿ 4,050 ฿ 4,050 -10%
สินค้าหมด

Tramontane 70D

฿ 7,500 ฿ 7,500
฿ 5,625 ฿ 5,625 -25%
สินค้าหมด

Tramontane 70A

฿ 7,500 ฿ 7,500
฿ 5,625 ฿ 5,625 -25%
สินค้าหมด

AG1CE

฿ 4,100 ฿ 4,100
฿ 3,690 ฿ 3,690 -10%
Best Seller

AG2CE

฿ 4,100 ฿ 4,100
฿ 3,690 ฿ 3,690 -10%

AM1CE

฿ 4,100 ฿ 4,100
฿ 3,690 ฿ 3,690 -10%

MG1CE

฿ 4,100 ฿ 4,100
฿ 3,690 ฿ 3,690 -10%

AG370CE

฿ 4,500 ฿ 4,500
฿ 4,050 ฿ 4,050 -10%

AG370S

฿ 4,500 ฿ 4,500
฿ 4,050 ฿ 4,050 -10%

OM370CE

฿ 4,500 ฿ 4,500
฿ 4,050 ฿ 4,050 -10%

MINI SSP

฿ 5,000 ฿ 5,000
฿ 4,500 ฿ 4,500 -10%

MINI SKO

฿ 5,500 ฿ 5,500
฿ 4,950 ฿ 4,950 -10%

MINI SMH

฿ 5,000 ฿ 5,000
฿ 4,500 ฿ 4,500 -10%
Best Seller

MINI KOA

฿ 3,900 ฿ 3,900
฿ 3,510 ฿ 3,510 -10%

SF700

฿ 5,200 ฿ 5,200
฿ 4,680 ฿ 4,680 -10%

SF700C

฿ 5,400 ฿ 5,400
฿ 4,860 ฿ 4,860 -10%

SA700C

฿ 5,400 ฿ 5,400
฿ 4,860 ฿ 4,860 -10%
สินค้าหมด

SG700

฿ 5,200 ฿ 5,200
฿ 4,680 ฿ 4,680 -10%
สินค้าหมด

FS-100C

฿ 6,200 ฿ 6,200
฿ 5,300 ฿ 5,300 -15%

JR-2

฿ 5,200 ฿ 5,200
฿ 4,800 ฿ 4,800 -8%
Best Seller

F-310

฿ 4,700 ฿ 4,700
฿ 4,190 ฿ 4,190 -11%
สินค้าหมด

JR-2S

฿ 6,200 ฿ 6,200
฿ 5,800 ฿ 5,800 -6%
สินค้าหมด

EG23

฿ 4,900 ฿ 4,900
฿ 4,410 ฿ 4,410 -10%
สินค้าหมด

CTL232

฿ 5,500 ฿ 5,500
฿ 4,950 ฿ 4,950 -10%
สินค้าหมด

CTL231

฿ 4,900 ฿ 4,900
฿ 4,410 ฿ 4,410 -10%

Edge 1 - Trans Red

฿ 7,500 ฿ 7,500
฿ 6,000 ฿ 6,000 -20%
สินค้าหมด

CB22

฿ 4,200 ฿ 4,200
฿ 3,780 ฿ 3,780 -10%

C70

฿ 5,300 ฿ 5,300
฿ 4,240 ฿ 4,240 -20%
สินค้าหมด

Champion 20

฿ 5,500 ฿ 5,500
฿ 4,950 ฿ 4,950 -10%
สินค้าหมด

RUMBLE 15

฿ 4,400 ฿ 4,400
฿ 3,960 ฿ 3,960 -10%
สินค้าหมด

LG12

฿ 3,200 ฿ 3,200
฿ 2,880 ฿ 2,880 -10%
สินค้าหมด

LG20R

฿ 5,100 ฿ 5,100
฿ 4,590 ฿ 4,590 -10%
สินค้าหมด

LX20R

฿ 4,800 ฿ 4,800
฿ 4,320 ฿ 4,320 -10%
สินค้าหมด

Pathfinder Bass 10

฿ 3,300 ฿ 3,300
฿ 2,970 ฿ 2,970 -10%
สินค้าหมด
Best Seller

FA-35C

฿ 4,000 ฿ 4,000
฿ 3,600 ฿ 3,600 -10%
สินค้าหมด

DAPPER AMP MINI

 
฿ 4,500 ฿ 4,500

DAPPER STRIP

฿ 4,900 ฿ 4,900

GE100

฿ 2,800 ฿ 2,800

MICRO POWERMOOER

฿ 2,900 ฿ 2,900

PE100

฿ 3,950 ฿ 3,950

MD-2 Mega Distortione

฿ 3,400 ฿ 3,400
฿ 2,720 ฿ 2,720 -20%

MT-2 Metal Zone

฿ 3,800 ฿ 3,800
฿ 3,040 ฿ 3,040 -20%

OD-3 Overdrive

฿ 3,600 ฿ 3,600
฿ 2,880 ฿ 2,880 -20%

OS-2 OverDrive/Distortion

฿ 2,800 ฿ 2,800
฿ 2,240 ฿ 2,240 -20%

NS-2 Noise Suspressor

฿ 3,400 ฿ 3,400
฿ 2,720 ฿ 2,720 -20%

RC-1 Loop Station

฿ 5,800 ฿ 5,800
฿ 4,640 ฿ 4,640 -20%

TU-3 Chromatic Tuner

฿ 3,600 ฿ 3,600
฿ 2,880 ฿ 2,880 -20%

AC-3

฿ 5,200 ฿ 5,200
฿ 4,160 ฿ 4,160 -20%

BF-3

฿ 5,600 ฿ 5,600
฿ 4,450 ฿ 4,450 -21%

CEB-3

฿ 3,200 ฿ 3,200
฿ 2,560 ฿ 2,560 -20%

CS-3

฿ 2,600 ฿ 2,600
฿ 2,080 ฿ 2,080 -20%

DD-3

฿ 5,400 ฿ 5,400
฿ 4,320 ฿ 4,320 -20%

DD-7

฿ 6,200 ฿ 6,200
฿ 4,960 ฿ 4,960 -20%

DS-1

฿ 2,000 ฿ 2,000
฿ 1,600 ฿ 1,600 -20%

DS-1X

฿ 6,200 ฿ 6,200
฿ 4,960 ฿ 4,960 -20%

DS-2

฿ 2,800 ฿ 2,800
฿ 2,240 ฿ 2,240 -20%

FBM-1

฿ 5,800 ฿ 5,800
฿ 4,640 ฿ 4,640 -20%

FS-6

฿ 2,200 ฿ 2,200
฿ 1,760 ฿ 1,760 -20%

FS-7

฿ 2,900 ฿ 2,900
฿ 2,320 ฿ 2,320 -20%

FV-50H

฿ 2,400 ฿ 2,400
฿ 1,920 ฿ 1,920 -20%

GE-7

฿ 3,400 ฿ 3,400
฿ 2,720 ฿ 2,720 -20%

MD-2

฿ 3,400 ฿ 3,400
฿ 2,720 ฿ 2,720 -20%

MT-2

฿ 3,800 ฿ 3,800
฿ 3,040 ฿ 3,040 -20%

NS-2

฿ 3,400 ฿ 3,400
฿ 2,720 ฿ 2,720 -20%

OD-3

฿ 3,600 ฿ 3,600
฿ 2,880 ฿ 2,880 -20%

OS-2

฿ 2,800 ฿ 2,800
฿ 2,240 ฿ 2,240 -20%

RC-1

฿ 5,800 ฿ 5,800
฿ 4,640 ฿ 4,640 -20%

SD-1

฿ 2,000 ฿ 2,000
฿ 1,600 ฿ 1,600 -20%

TU-3

฿ 3,600 ฿ 3,600
฿ 2,880 ฿ 2,880 -20%

VE-1

฿ 6,200 ฿ 6,200
฿ 4,960 ฿ 4,960 -20%
New

TC ARFNA

฿ 5,200 ฿ 5,200
฿ 4,680 ฿ 4,680 -10%

Power Supply

฿ 2,000 ฿ 2,000
฿ 1,800 ฿ 1,800 -10%

Booster

฿ 1,600 ฿ 1,600
฿ 1,440 ฿ 1,440 -10%

Blues

฿ 1,800 ฿ 1,800
฿ 1,620 ฿ 1,620 -10%

Dumbler

฿ 1,600 ฿ 1,600
฿ 1,440 ฿ 1,440 -10%

Chorus

฿ 1,600 ฿ 1,600
฿ 1,620 ฿ 1,620 +1%

Vintage Overdrive

฿ 1,600 ฿ 1,600
฿ 1,440 ฿ 1,440 -10%

Vacuum Stack

฿ 1,800 ฿ 1,800
฿ 1,620 ฿ 1,620 -10%

Plexion

฿ 1,600 ฿ 1,600
฿ 1,440 ฿ 1,440 -10%

Oceanverb

฿ 2,600 ฿ 2,600
฿ 2,340 ฿ 2,340 -10%

Manic

฿ 1,800 ฿ 1,800
฿ 1,620 ฿ 1,620 -10%

Greenizer

฿ 1,600 ฿ 1,600
฿ 1,440 ฿ 1,440 -10%

Funk Machine

฿ 2,600 ฿ 2,600
฿ 2,340 ฿ 2,340 -10%

Fuel Tank Chameleon

฿ 5,500 ฿ 5,500
฿ 4,950 ฿ 4,950 -10%

Fuel Tank Jr

฿ 4,500 ฿ 4,500
฿ 4,050 ฿ 4,050 -10%

Fangs Metal

฿ 2,800 ฿ 2,800
฿ 2,520 ฿ 2,520 -10%

V8 DIS

฿ 5,500 ฿ 5,500
฿ 4,950 ฿ 4,950 -10%

V847

฿ 3,500 ฿ 3,500
฿ 3,150 ฿ 3,150 -10%

G1 on

฿ 3,000 ฿ 3,000
฿ 2,700 ฿ 2,700 -10%

G1Xon

฿ 3,000 ฿ 3,000
฿ 2,700 ฿ 2,700 -10%
สินค้าหมด

G-1n

฿ 3,700 ฿ 3,700
฿ 3,330 ฿ 3,330 -10%

G1xn

฿ 4,700 ฿ 4,700
฿ 4,230 ฿ 4,230 -10%

DAPPER BASS

 
฿ 5,400 ฿ 5,400

Pencil Condensor - C02 C (แบบคู่)

฿ 4,500 ฿ 4,500
฿ 4,050 ฿ 4,050 -10%

Portable USB Microphone with NC Technology

฿ 3,000 ฿ 3,000
฿ 2,700 ฿ 2,700 -10%

USB Condensor - C01U PRO

฿ 4,000 ฿ 4,000
฿ 3,600 ฿ 3,600 -10%

USB Studio Condensor Microphone

฿ 4,200 ฿ 4,200
฿ 3,780 ฿ 3,780 -10%

Pencil Condensor - C02 (แบบเดี่ยว)

฿ 3,000 ฿ 3,000
฿ 2,700 ฿ 2,700 -10%
Best Seller

เมโลเดี้ยน 32 คีย์

฿ 1,200 ฿ 1,200
฿ 960 ฿ 960 -20%

All Product / สินค้าทั้งหมด