Roland - กลองชุดไฟฟ้า

TD-4KP

กลองไฟฟ้า Roland TD-4KP Electronic Drums

฿ 32,000 ฿ 32,000
฿ 25,600 ฿ 25,600 -20%

TD-07KV

กลองไฟฟ้า Roland TD-07KV Electronic Drums

฿ 42,000 ฿ 42,000
฿ 33,600 ฿ 33,600 -20%

TD-17KV

กลองไฟฟ้า Roland TD-17KV Electronic Drums

฿ 54,000 ฿ 54,000
฿ 43,200 ฿ 43,200 -20%

TD-17KVX

กลองไฟฟ้า Roland V-Drums TD-17KVX

฿ 72,000 ฿ 72,000
฿ 57,600 ฿ 57,600 -20%

TD-11KV

กลองไฟฟ้า Roland V-Drums TD-11KV

฿ 60,000 ฿ 60,000
฿ 48,000 ฿ 48,000 -20%