O YA - กีต้าร์โปร่ง

MINI SP

กีต้าร์โปร่ง O-YA รุ่น MINI SP ขนาด 36 นิ้ว  แถม กระเป๋า ปิ๊ก ประแจขันคอ ตารางคอร์ด คาโป้ และรับประกัน 1 ปี

฿ 3,500 ฿ 3,500
฿ 2,450 ฿ 2,450 -30%

 

MINI MH

กีต้าร์โปร่ง O-YA รุ่น MINI MH ขนาด 36 นิ้ว  แถม กระเป๋า ปิ๊ก ประแจขันคอ ตารางคอร์ด คาโป้ และรับประกัน 1 ปี

฿ 3,500 ฿ 3,500
฿ 2,450 ฿ 2,450 -30%

 

OYA41 BK

กีต้าร์โปร่ง O-YA รุ่น OYA41 ขนาด 41 นิ้ว แถม กระเป๋า ปิ๊ก ประแจขันคอ ตารางคอร์ด คาโป้ และรับประกัน 1 ปี

฿ 2,500 ฿ 2,500
฿ 2,190 ฿ 2,190 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

OYA41E N

กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า O-YA รุ่น OYA41E ขนาด 41 นิ้ว แถม กระเป๋า ปิ๊ก ประแจขันคอ ตารางคอร์ด สายแจ็ค และรับประกัน 1 ปี

฿ 3,500 ฿ 3,500
฿ 2,990 ฿ 2,990 -15%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

MINI SWN

กีต้าร์โปร่ง O-YA รุ่น MINI SWN ขนาด 36 นิ้ว ( Solid Top ) แถม กระเป๋า ปิ๊ก ประแจขันคอ ตารางคอร์ด คาโป้ และรับประกัน 1 ปี

฿ 5,000 ฿ 5,000
฿ 3,500 ฿ 3,500 -30%

MINI SWNE

กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า O-YA รุ่น MINI SWNE ขนาด 36 นิ้ว ( Solid Top ) แถม กระเป๋า ปิ๊ก ประแจขันคอ ตารางคอร์ด สายแจ็ค และรับประกัน 1 ปี

฿ 6,500 ฿ 6,500
฿ 4,550 ฿ 4,550 -30%

MINI SMHE

กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า O-YA รุ่น MINI SMHE ขนาด 36 นิ้ว ( Solid Top ) แถม กระเป๋า ปิ๊ก ประแจขันคอ ตารางคอร์ด สายแจ็ค และรับประกัน 1 ปี

฿ 6,500 ฿ 6,500
฿ 4,550 ฿ 4,550 -30%

MINI SMH

กีต้าร์โปร่ง O-YA รุ่น MINI SMH ขนาด 36 นิ้ว ( Solid Top ) แถม กระเป๋า ปิ๊ก ประแจขันคอ ตารางคอร์ด คาโป้ และรับประกัน 1 ปี

฿ 5,000 ฿ 5,000
฿ 3,500 ฿ 3,500 -30%

MINI SKOE

กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า O-YA รุ่น MINI SKOE ขนาด 36 นิ้ว ( Solid Top ) แถม กระเป๋า ปิ๊ก ประแจขันคอ ตารางคอร์ด สายแจ็ค สายสะพาย และรับประกัน 1 ปี

฿ 7,000 ฿ 7,000
฿ 4,900 ฿ 4,900 -30%

MINI SKO

กีต้าร์โปร่ง O-YA รุ่น MINI SKO ขนาด 36 นิ้ว ( Solid Top ) แถม กระเป๋า ปิ๊ก ประแจขันคอ ตารางคอร์ด คาโป้ และรับประกัน 1 ปี

฿ 5,500 ฿ 5,500
฿ 3,850 ฿ 3,850 -30%

MINI KOA

กีต้าร์โปร่ง O-YA รุ่น MINI KOA ขนาด 36 นิ้ว แถม กระเป๋า ปิ๊ก ประแจขันคอ ตารางคอร์ด คาโป้ และรับประกัน 1 ปี

฿ 4,000 ฿ 4,000
฿ 2,800 ฿ 2,800 -30%

MINI SSP

กีต้าร์โปร่ง O-YA รุ่น MINI SSP ขนาด 36 นิ้ว ( Solid Top ) แถม กระเป๋า ปิ๊ก ประแจขันคอ ตารางคอร์ด คาโป้ และรับประกัน 1 ปี

฿ 5,000 ฿ 5,000
฿ 3,500 ฿ 3,500 -30%

MINI SSPE

กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า O-YA รุ่น MINI SSPE ขนาด 36 นิ้ว ( Solid Top ) แถม กระเป๋า ปิ๊ก ประแจขันคอ ตารางคอร์ด สายแจ็ค และรับประกัน 1 ปี

฿ 6,500 ฿ 6,500
฿ 4,550 ฿ 4,550 -30%