เอฟเฟค กีต้าร์ Boss

GT-100

เอฟเฟคกีต้าร์ Boss GT-100 Multi-effects Guitar Processor

฿ 22,000 ฿ 22,000
฿ 17,600 ฿ 17,600 -20%

 

ME-80

เอฟเฟคกีต้าร์ Boss ME-80 Guitar Multi-effects Floor Processor with Delay, Distortion, Modulation, and Compression Effects, Looping, 8 Footswitches, and an Expression Pedal

฿ 13,000 ฿ 13,000
฿ 10,400 ฿ 10,400 -20%

 

RC-1 BK

เอฟเฟค Boss RC-1 Loop Station

฿ 5,800 ฿ 5,800
฿ 4,640 ฿ 4,640 -20%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

DD-3T

เอฟเฟคกีต้าร์ Boss DD-3T Digital Delay Effects Pedal

฿ 5,500 ฿ 5,500
฿ 4,400 ฿ 4,400 -20%

 

CE-5

เอฟเฟคกีต้าร์ Boss CE-5 Chorus Ensemble Effects Pedal

฿ 3,500 ฿ 3,500
฿ 2,800 ฿ 2,800 -20%

CH-1

เอฟเฟคกีต้าร์ Boss CH-1 Super Chorus Effects Pedal

฿ 3,200 ฿ 3,200
฿ 2,560 ฿ 2,560 -20%

DN-2

เอฟเฟคกีต้าร์ Boss DN-2 Dyna Drive Overdrive Pedal

฿ 4,600 ฿ 4,600
฿ 3,680 ฿ 3,680 -20%

DS-2

เอฟเฟคกีต้าร์ Boss DS-2 Turbo Distortion

฿ 2,800 ฿ 2,800
฿ 2,240 ฿ 2,240 -20%

BD-2

เอฟเฟคกีต้าร์ Boss BD-2 Blues Driver

฿ 3,000 ฿ 3,000
฿ 2,400 ฿ 2,400 -20%

MT-2

เอฟเฟคกีต้าร์ Boss MT-2 Metal Zone Effects Pedal

฿ 3,800 ฿ 3,800
฿ 3,040 ฿ 3,040 -20%

SD-1

เอฟเฟคกีต้าร์ Boss SD-1 Super Overdrive

฿ 2,000 ฿ 2,000
฿ 1,600 ฿ 1,600 -20%

DS-1

เอฟเฟคกีต้าร์ Boss DS-1 Distortion Effects Pedal

฿ 2,000 ฿ 2,000
฿ 1,600 ฿ 1,600 -20%

VE-20

เอฟเฟคร้อง Boss VE-20 Vocal Performer

฿ 10,500 ฿ 10,500
฿ 8,400 ฿ 8,400 -20%

RV-5

เอฟเฟคกีต้าร์ Boss RV-5 Digital Reverb

฿ 5,800 ฿ 5,800
฿ 4,640 ฿ 4,640 -20%

MD-2

เอฟเฟคกีต้าร์ Boss MD-2 Mega Distortion

฿ 3,400 ฿ 3,400
฿ 2,720 ฿ 2,720 -20%

GT-1

เอฟเฟคกีต้าร์ Boss GT-1 Guitar Effects Processor

฿ 9,000 ฿ 9,000
฿ 7,200 ฿ 7,200 -20%

GE-7

เอฟเฟคกีต้าร์ BOSS GE-7 Graphic Equalizer

฿ 3,400 ฿ 3,400
฿ 2,720 ฿ 2,720 -20%

FV-50H

วอลลุ่มเท้า Boss FV-50H Stereo Volume Pedal

฿ 2,400 ฿ 2,400
฿ 1,920 ฿ 1,920 -20%

FS-7

ฟุตสวิตช์ Boss FS-7 Dual Footswitch

฿ 2,900 ฿ 2,900
฿ 2,320 ฿ 2,320 -20%

FS-6

ฟุตสวิทช์ BOSS FS-6 Dual Foot Switch

฿ 2,200 ฿ 2,200
฿ 1,760 ฿ 1,760 -20%

FBM-1

เอฟเฟคกีต้าร์ Boss FBM-1 Fender '59 Bassman

฿ 5,800 ฿ 5,800
฿ 4,640 ฿ 4,640 -20%

DS-1X

เอฟเฟคกีต้าร์ Boss DS-1X Distortion

฿ 6,200 ฿ 6,200
฿ 4,960 ฿ 4,960 -20%

DD-7

เอฟเฟคกีต้าร์ Boss DD-7 Digital Delay

฿ 6,200 ฿ 6,200
฿ 4,960 ฿ 4,960 -20%

DD-3

เอฟเฟคกีต้าร์ Boss DD-3 Digital Delay

฿ 5,400 ฿ 5,400
฿ 4,320 ฿ 4,320 -20%

CS-3

เอฟเฟคกีตาร์ Boss CS-3 Compression Sustainer

฿ 2,600 ฿ 2,600
฿ 2,080 ฿ 2,080 -20%

CEB-3

เอฟเฟค Boss CEB-3 Bass Chorus

฿ 3,200 ฿ 3,200
฿ 2,560 ฿ 2,560 -20%

BF-3

เอฟเฟค Boss BF-3 Flanger

฿ 5,600 ฿ 5,600
฿ 4,450 ฿ 4,450 -21%

AC-3

เอฟเฟคกีต้าร์ Boss AC-3 Acoustic Simulator

฿ 5,200 ฿ 5,200
฿ 4,160 ฿ 4,160 -20%

TU-3

เอฟเฟคกีต้าร์ BOSS Chromatic Tuner TU-3 เครื่องตั้งสาย , เมโทรนอม

฿ 3,600 ฿ 3,600
฿ 2,880 ฿ 2,880 -20%

RC-3

เอฟเฟค BOSS Loop Station RC-3

฿ 8,000 ฿ 8,000
฿ 6,400 ฿ 6,400 -20%