ซอฟท์เคส soft case

DGB AB

Dean DGB AB Deluxe Large Acoustic Bass Gig Bag

฿ 3,000 ฿ 3,000
฿ 2,700 ฿ 2,700 -10%

DGB AG

กระเป๋ากีต้าร์โปร่ง Dean Deluxe Gig Bag Acoustic Guitar (DGB AG)

฿ 3,000 ฿ 3,000
฿ 2,700 ฿ 2,700 -10%

DGB EG

กระเป๋ากีต้าร์ไฟฟ้า Dean Deluxe Gig Bag Electric Guitar (DGB EG)

฿ 2,600 ฿ 2,600
฿ 2,340 ฿ 2,340 -10%

DGB LB

กระเป๋าเบส Dean Deluxe Gig Bag Large Bass (DGB LB)

฿ 3,000 ฿ 3,000
฿ 2,700 ฿ 2,700 -10%

DGB LG

The Dean Deluxe Gig Bag is specially designed for large Guitar.

฿ 3,000 ฿ 3,000
฿ 2,700 ฿ 2,700 -10%