Boss

AC-3

AC-3

Share

Tip: AC-3 จะให้เสียงเฉพาะที่เป็นเสียงอะคูสติก เหมาะสำหลับลูกค้าที่เล่นดนตรีกลางคืน
                  หรือลูกค้าที่ชอบเสียงกีต้าโปร่ง AC-3 สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้คับ