แอมป์ กีต้าร์ไฟฟ้า Vox

New

AmPlug V2 Metal

VOX AmPlug V2 Metal แอมป์ปลั๊ก แอมป์กีตาร์เสียบหูฟัง เสียงเมทัล

฿ 1,290 ฿ 1,290
New

Amplug V2 Blues

Vox Amplug V2 Blues แอมป์ปลั๊ก แอมป์กีตาร์เสียบหูฟัง เสียงบลูส์

฿ 1,290 ฿ 1,290
New

Amplug V2 AC-30

Vox Amplug V2 AC-30 แอมป์ปลั๊ก แอมป์กีตาร์เสียบหูฟัง

฿ 1,290 ฿ 1,290

16CV05026

Pairs Perfectly with Your AC30CH or AC15CH Heads Here’s the perfect companion to your Vox AC30CH or AC15CH guitar amplifier heads. The Vox V212C is a 2 x 12″ extension cabinet that’s loaded with a pair of vintage-sounding Celestion G12M Greenback speakers. These speakers deliver the clarity the amps are known for with a warmth that is never shrill. And the V212C’s open-back construction spreads your sound out for the unmistakable Vox midrange. If you’re looking for a way to capture the classic AC tone from your Vox amp heads, the V212C extension cabinet is just what you need.

฿ 18,000 ฿ 18,000

16CV05029

A Boutique Guitar Amp for Your Headphones With upgraded analog circuitry and improved battery life, the Vox amPlug 2 Clean is the perfect practice partner for any guitarist. You get the great sound of a U.S.-built boutique amp focused on fat clean sounds — just plug in and you get amazing amp tones right in your headphones. This unit’s onboard delay, chorus, and reverb effects let you add depth and dimension to its already sweet amp tones while giving you the portability and convenience to take it anywhere. Now you can enjoy amazing guitar tone wherever you want with the Vox amPlug 2 Clean headphone amp!

฿ 1,620 ฿ 1,620

16CV05030

A Boutique Guitar Amp for Your Headphones With upgraded analog circuitry and improved battery life, the Vox amPlug 2 Lead is the perfect practice partner for any guitarist. You get the great sound of a U.S.-built boutique amp that’s ready-made for singing leads — just plug in and you get amazing amp tones right in your headphones. This unit’s onboard delay, chorus, and reverb effects let you add depth and dimension to its already sweet amp tones while giving you the portability and convenience to take it anywhere. Now you can enjoy amazing lead guitar wherever you want with the Vox amPlug 2 Lead headphone amp!

฿ 1,620 ฿ 1,620

16CV05031

Bring Some Classic Crunch to Your Practice Sessions The Vox amPlug Classic Rock G2 headphone guitar amplifier will help you nail the classic UK-made amp sound, giving you that massive crunch – despite the fact that it occupies virtually no space. Sporting a drastically improved analog circuit, the amPlug Classic Rock G2 provides you with an exceptionally clear and present tone that will inject inspiration into your practice sessions. You also get a selectable mid-boost, as well as onboard chorus, delay, and reverb. So, ditch your cable, plug straight into a Vox amPlug Classic Rock G2 headphone guitar amplifier, and enjoy some authentic rock ‘n’ roll guitar tone. At Sweetwater, we love our guitar gadgets. Give us a call!

฿ 1,620 ฿ 1,620

16CV05032

Add Some Metallic Grind to Your Practice Sessions The Vox amPlug Metal G2 headphone guitar amplifier will help you nail that American high-gain sound, giving you monster metal tone – despite the fact that it occupies virtually no space. Sporting a drastically improved analog circuit, the amPlug Metal G2 provides you with an exceptionally clear and present tone that will inject inspiration into your practice sessions. You also get a selectable mid-cut, as well as onboard chorus, delay, and reverb. So, ditch your cable, plug straight into a Vox amPlug Metal G2 headphone guitar amplifier, and enjoy some authentic metallic grind. At Sweetwater, we love our guitar gadgets. Give us a call!

฿ 1,620 ฿ 1,620

16VD05033

Portable Power and Inspiration from Vox Your favorite Vox guitar tones can now live in your desk drawer thanks to the Vox amPlug 2 Cabinet. This 9-volt mini menace boasts a 3″ speaker and 2 watts of Vox-laden output. Plug your guitar or bass straight in via the 1/4″ jack, or even better, connect any amPlug headphone amp (not included) to create the cutest monster stack you’ve ever seen. Build chops at the office or entertain at the beach. You can even mic up the amPlug 2 Cabinet and feed your sought-after Vox modeled tones into a PA. Runs up to 12 hours on a single 9-volt battery.

 
฿ 1,350 ฿ 1,350

VOX V9160 Pathfinder 10 Combo Amplifier

แอมป์กีตาร์ Vox Pathfinder 10 VOX V9160 Pathfinder 10 Combo Amplifier

฿ 3,000 ฿ 3,000
฿ 2,700 ฿ 2,700 -10%