ลำโพงมอนิเตอร์ MACKIE MR524 (Pair)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : MR524

ลำโพงห้องบันทึกเสียง Mackie MR524 เป็นลำโพงแบบมีกำลังขยายในตัว ขนาดดอกลำโพง 5 นิ้ว woofer เสียงแหลม 1 นิ้ว silk-dome tweeter offers extreme clarity and transient response, มีกำลังขับ 50 วัตต์ Class-A/B Amplification, ตอบสนองความถี่ 45 Hz – 20 kHz

Share


ลำโพงมอนิเตอร์ MACKIE MR524 Active Studio Monitors (Pair)

ลำโพงห้องบันทึกเสียง Mackie MR524 เป็นลำโพงแบบมีกำลังขยายในตัว ขนาดดอกลำโพง 5 นิ้ว woofer เสียงแหลม 1 นิ้ว silk-dome tweeter offers extreme clarity and transient response, มีกำลังขับ 50 วัตต์ Class-A/B Amplification, ตอบสนองความถี่ 45 Hz – 20 kHz

Studio Monitors You Can Trust

Whether you're mixing dialogue, hip-hop, rock, or something else entirely, Mackie's MR524 delivers superior translation that you can trust. The MR524 features a 5" polypropylene woofer that yields responsive, dynamic lows and a 1" silk-dome tweeter that offers extreme clarity and transient response. These active studio monitors are equipped with Mackie's logarithmic waveguide system to minimize diffraction and reflections, resulting in enhanced stereo imaging and a large sweet spot. Precise acoustic alignment ensures a balanced frequency response. You can also tailor the MR524 to your room with the Acoustic Space switch and High Freq filter. Complete with an eye-catching all-wood cabinet, the MR524 looks as great as it sounds.

Built for superior mix translation

It's clear that Mackie designed the MR524 with a serious eye on accuracy. This studio monitor's logarithmic waveguide system minimizes the diffraction and reflections that can color your sound, ensuring enhanced stereo imaging and a generous sweet spot. Experience balanced sound across the entire frequency spectrum, thanks to the MR524's precise acoustic alignment. Acoustic absorption has been incorporated into the MR524 to tighten its sound, while internal bracing adds stiffness to reduce distortion and enhance low-frequency response. At Millionhead, we're impressed by how well our mixes translate when we mix on these monitors.

Perfectly matched drivers and amplifiers

Packing 50 watts of Class AB amplification that is ideally matched to the 5" polypropylene woofer and 1" silk-dome tweeter, the MR524 delivers extreme clarity with plenty of output and responsive, dynamic lows. It's also optimized for transient response, so it reproduces snare drums and other quick-transient sources with complete fidelity. And if you need more low-end extension, the companion MRS10 subwoofer is also available.

Customizable frequency control

The MR524 provides you with an adjustable acoustic space control, plus a boost/cut filter for your highs. These controls allow you to fine-tune your frequency response to your room and speaker placement — handy to have, considering very few of us work in acoustically perfect rooms. And speaking of useful features, you also get flexible input connectivity with balanced XLR and TRS connectors, plus an RCA — letting you integrate your monitors into a variety of studio setups.

Mackie 5" Active Monitors (Pair)

MR524 5” Powered Studio Monitors offer professional performance, clarity and superior mix translation so you can listen with confidence knowing your mix will sound great anywhere. Drawing from Mackie’s extensive studio monitor design experience, MR524 monitors are precision tuned to stay true to your mix whether it’s dialogue, hip hop, rock and beyond.

Our proven logarithmic waveguide provides an ultra-wide listening sweet spot and enhanced stereo imaging while the Acoustic Space controls allow you to adjust the frequency response of the monitor to match your studio. The studio monitor inspired by you – MR524 Powered Studio Monitors.


Features :

● Designed for superior mix translation and accuracy for professional results in any studio

● Equipped with Mackie’s proven logarithmic waveguide design

● Ultra-wide dispersion for enhanced stereo imaging and listening sweet spot

● Precise acoustic alignment offers incredibly balanced sound across the entire frequency spectrum

● 1” silk dome tweeter provides fast transient response for detailed high end and vocal clarity

● 5” polypropylene woofer delivers responsive, dynamic low frequency response

● 50 watts of bi-amplified Class A/B amplification

● Frequency response: 45 Hz – 20 kHz

● Optimize MR monitors for your mixing environment

● Adjustable acoustic space filters maintain flat response in typical placement configurations

● HF filter applies boost or cut to compensate for particularly dull or bright sounding rooms

● Professional all-wood cabinet design built to last and look great in any studio

● Custom designed internal bracing adds stiffness for reduced distortion and enhanced low frequency response

● Flexible inputs for simple connection to almost any audio source

● Acoustically optimized with sound-tightening acoustic absorption material

● Add the companion MRS10 studio subwoofer for powerful, deep low frequency extension perfect for electronic music, hip-hop and more